Download Mp3 Duet Sa'Ama

Vocalist : Sahat dan Ruben Nababan
  1. Tangiang Ni Dainang
  2. Inong Ku Naburju
  3. Tenang Ma Ho Inong
  4. Dang Sala Ho Inong
  5. Peopon Ku Do
  6. Sae Mai
  7. Desa Naualu
  8. Tading Maetek
  9. Satahi
  10. Sia Bulan