Alani Hallet - Marlen Manroe

Lirik Lagu Marlen Manroe Alani Hallet.Mp3

Sai marsak au holan alani parhalletonon.
maposi hu na sai mago tinadikhon naon..
aah tahe, pinardongan nauli rupana..
alai rohana ma siribur rara..
pinarsitta lao natua tua.
dongan marbada ma sigodang roha..

Sipata do sai naeng putus asa rohakki
hinorhon ni pambaenan ni boru boru on..
weee tahee pinaserep pe somarlapatan
nidokhon do nahatinggalan jaman..
ia bandit pe tong somarhasoan..
naolo ima gabe parbadaan..

Reef:
Tung sobinoto do tikkos na na masa saonarion
na gabe holan sandiwara di hamajuonon..
tumagonan nama donganan janda na matua i ..
unang apala anak boru na godang roha nai..
tumagon namai hu parhallet janda i..
asalma tahe sonang pikkiran hi...

Sipata do sai naeng putus asa rohakki
hinorhon ni pambaenan ni boru boru on..
weee tahee pinaserep pe so marlapatan
nidokhon do na hatinggalan jaman..
ia bandit pe tong somarhasoan..
naolo i ma gabe parbadaan..

Reef:
Tung sobinoto do tikkosna namasa saonarion
na gabe holan sandiwara di hamajuonon..
tumagonan nama donganan janda na matua i ..
unang apala anak boru nagodang roha nai..
tumagon namai huparhallet janda i..
asal ma tahe sonang pikkiran hi...


tumagon namai huparhallet janda i..
asal ma tahe sonang pikkiran hi...
| Diketik oleh : Lae Sianturi |
Download Alani Hallet - Marlen Manroe.mp3 disini